Help mee!

Bestuur

Het bestuur van de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) bestaat uit vijf personen.

Het bestuur :  
-  bepaalt het beleid
-  beoordeelt subsidieaanvragen
-  stelt de financiĆ«le richtlijnen vast
-  draagt eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding
-  is uitgever van De Stem van Grave.

Samenstelling

de heer dr. A.L.M. van der Sanden (voorzitter)
de heer M.M.W. Frankort (secretaris)
de heer G.J.E.J. Peters (penningmeester)
mevrouw E.J. de Jong-van Dijk
de heer dr. C.E. van Nouhuys

Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de bisschop van 's-Hertogenbosch.

Ondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door:
de heer R. (Rien) Kerstens (financieel adviseur)
de heer W. J. M. (Wim) Pierik (algemeen adviseur)

Deze website is drempelvrij