Help mee!

Coronavirus

Dedicon, het productiebedrijf achter Bibliotheekservice Passend Lezen en leverancier van aangepaste educatieve materialen, maakt compilaties van kranten en tijdschriften zodat abonnees toch op de hoogte blijven van nieuws en achtergronden.

Alle scholen van Visio en Bartiméus zijn tot in ieder geval 6 april gesloten. Beide organisaties gaan onderwijs op afstand organiseren. 

Voor de doelgroep blinden en slechtzienden betekent de uitbraak van het COVID-19 virus verder dat veel dagbestedingsprogramma’s geen doorgang kunnen vinden. Zo heeft Visio haar dagbestedingslocaties, het behandelcentrum in Grave en het revalidatiecentrum Het Loo Erf in Apeldoorn gesloten. Revalidatie en Advies bieden alleen nog dienstverlening op afstand.

Oogklinieken hebben alle niet acute operaties afgezegd. Poliklinische afspraken worden uitgesteld of telefonisch afgehandeld. Hierdoor worden wachttijden langer en bestaat de kans dat nieuwe patiënten, die snel behandeld zouden moeten worden, te laat bij een oogarts terecht kunnen, met alle gevolgen van dien. Oogartsen roepen daarom op om alert te blijven op tekenen van verlies van gezichtsvermogen. Mogelijke alarmsignalen zijn: plotselinge toename van troebelingen in het oog, zeker wanneer deze gepaard gaan met lichtflitsen, acuut wazig zien en uitval van een deel van het gezichtsveld. 

De Ooglijn van de Oogvereniging blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Het Valysvervoer is in ieder geval tot en met 6 april gestaakt. Regiotaxi’s vragen mensen alleen te reizen als het strikt noodzakelijk is.

Bartiméus, collega-organisaties en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) trekken samen op om ervoor te zorgen dat er genoeg beschermingsmiddelen en met name mondkapjes beschikbaar komen. De organisaties roepen minister De Jonge op om bij het verdelen van de beschermingsmiddelen voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de gehandicapteninstellingen. Het is binnen deze instellingen namelijk niet mogelijk om de noodzakelijke 1,5 meter afstand te bewaren voor bijvoorbeeld de dagelijkse verzorging van iemand die doofblind is en een verstandelijke beperking heeft. 

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij