Help mee!

Dag van de Witte Stok

Een geheven stok is het signaal aan medeweggebruikers dat iemand met een visuele beperking over wil steken. Hiermee wordt een eigen zebrapad gecreëerd. Van de Nederlandse fietsers herkent bijna 40 procent het oversteekgebaar niet wanneer iemand met een witte stok wil gaan oversteken. Van de jongeren herkent zelfs bijna de helft het gebaar niet.

1 op de 3

Het door bureau Kien gehouden onderzoek in opdracht van de Oogvereniging onder 1.100 fietsers bevestigd wat veel mensen met een visuele beperking dagelijks meemaken tijdens het oversteken. Hoewel in de verkeersregels staat dat bestuurders moeten stoppen voor de witte stok gebeurt dat helaas niet altijd.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 1 op de 3 mensen met een visuele beperking zich onveilig voelt tijdens het oversteken. Eva Klassen (68) is er daar een van: “Ik heb glaucoom en zie sinds twee jaar steeds slechter. Nu merk ik pas hoe weinig verkeerslichten en zebrapaden er zijn. Vaak is bij de oversteek van voetpad naar rijbaan het verkeerslicht voor fietsers weggehaald. Ik vind het een drama om dan over te moeten steken. Links en rechts komen er fietsers aan. Vooral die e-bikes zijn gevaarlijk.”

Enorme groei fietsers in coronatijd

Het blijkt dat vooral fietsers de witte stok negeren. Onder het motto “Samen in het verkeer, oog voor elkaar” wordt aan fietsers aandacht gevraagd voor oversteken op en rond de Dag van de Witte Stok. Het is er namelijk niet simpeler op geworden door de enorme groei van het aantal fietsers in coronatijd, de komst van de stille snelle e-bikes en het afnemend aantal zebrapaden.

Meer aandacht oversteekgebaar nodig tijdens verkeerslessen

Uit het onderzoek onder 1100 fietsers blijkt gelukkig ook dat de meeste mensen (75%) wel weten wat de functie van de witte stok is. En 68% van de mensen zegt te stoppen om iemand met een witte stok ongehinderd te laten oversteken. Het oversteekgebaar verdient meer aandacht tijdens verkeerslessen, in het basisonderwijs en in de theorie van het autorijexamen van het CBR. Zo wordt het voor iedereen veiliger op straat, ook tijdens het oversteken.

Jaarlijks aandacht voor de witte stok, dit jaar o.a. ook in Nijmegen

Elk jaar op 15 oktober wordt de internationale Dag van de Witte Stok gehouden, dit jaar voor de 50e keer. Door fysieke verkeersacties “Stop voor de witte stok” vragen we aandacht voor het oversteekmoment van mensen met een visuele beperking. Eén van die acties is de eerste “Houd de lijn vrij!”-tegel van Nijmegen die de wethouder 15 oktober legt bij de ingang van het MuZIEum. Lees meer over dit gezamenlijk initiatief van o.a. de gemeente, Visio en Oogvereniging en/of bekijk de regionale Dag van de Witte Stok-activiteiten in de agenda van de Oogvereniging.

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij