Help mee!

Gemeenteraadsverkiezingen inclusief?

Ook mensen met een visuele beperking moeten zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s.. Kennis Over Zien heeft een speciale toolbox ontwikkeld om gemeentes te helpen de verkiezingen toegankelijker te maken.

In deze toolbox kunnen gemeentes allerlei informatie vinden, bijvoorbeeld hoe ze kiezers vooraf kunnen instrueren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ze de stemlocatie meer toegankelijk kunnen maken. Ook zijn er tips voor stembureaumedewerkers en is er informatie over hulpmiddelen die slechtziende en blinde stemmers mogen gebruiken. 

Volgens Kennis Over Zien, een samenwerkingsplatform van Koninklijke Visio, Bartiméus, de Robert Coppes Stichting en de Oogvereniging, zijn stembureauleden niet altijd op de hoogte van de hulpmogelijkheden. Soms wordt hulp zelfs geweigerd. 

Verder geeft het platform aan dat het belangrijk is dat gemeenten per stemlocatie kunnen aangeven welke voorzieningen aanwezig zijn, -zoals bijvoorbeeld aanwezigheid van voelbare of zichtbare routegeleiding (binnen en buiten)-, hoe de bereikbaarheid met het ov is, en welke ondersteuning en hulp(middelen) beschikbaar zijn.

Volgens de rijksoverheid is de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2021 al toegenomen en is er meer bewustwording gecreëerd over toegankelijke verkiezingen. Gemeenten zouden nu meer gestimuleerd moeten worden om gebruik te maken van de checklist toegankelijkheid. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal Kennis Over Zien verdere aanbevelingen doen om de bestaande richtlijnen aan te vullen. 

Meer informatie over de toolbox is te vinden op www.kennisoverzien.nl.


Meer nieuws

Deze website is drempelvrij