Help mee!

Onderscheiding voor dhr. Peters

Op 26 april ontving GĂ©rard Peters uit handen van burgemeester Moorman van het Land van Cuijk een koninklijke onderscheiding. De heer Peters is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange inzet op verschillende vlakken. Zo is hij sinds 1992 lid van Lionsclub Venray, waar hij een aantal keren een bestuursfunctie heeft vervuld. Sinds 2014 is hij lid van Probus waar hij het presidentschap heeft vervuld en waar hij nu penningmeester is. Ook was hij penningmeester van het Genneps symphonieorkest en de Moldickeschool te Molenhoek. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in het kerk- en parochiebestuur in Boxmeer en voor de stichting Bedrijf en Cultuur Schouwburg in Venray. Ook is hij tot 2010, 15 jaar lid geweest van de Raad voor Economische Aangelegenheden Bisdom Roermond. Vanaf 2008 was hij secretaris van de Stichting Docete Omnes in Antwerpen. Daarnaast is hij vanaf 2007 betrokken bij de ontwikkelingen van het Oorlogsmuseum in Overloon. Sinds 2009 is hij penningmeester van de stichting Vrienden van het Oorlogsmuseum Overloon en vanaf 2018 maakt hij deel uit van het bestuur. Vanaf 2015 is hij penningmeester van Katholieke Stichting voor blinden en slechtzienden te Grave.

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij