Help mee!

Opening Beweegtuin in Vught

Mensen op hogere leeftijd zijn, uit angst voor blessures, vaak wat terughoudend met actief bewegen. Toch is bewegen belangrijk om mobiel te blijven, zeker ook voor oudere mensen met een visuele beperking. Daarom heeft de Vlasborch voor haar blinde en slechtziende bewoners een beweegtuin gemaakt met speciale aanpassingen. 

“We zijn als woonzorgcentrum voor slechtziende en blinde ouderen heel trots op deze fraai aangelegde en vrij toegankelijke Beweegtuin”, zegt Hans van de Griendt, directeur Wonen en Dagbesteding Ouderenzorg van Koninklijke Visio. “Intern hebben we alvast kennisgemaakt met de beweegtoestellen. Het was mooi om zoveel ouderen enthousiast in beweging te zien. Wat we voor ogen hadden blijkt te werken: de Beweegtuin nodigt uit om op een leuke en gezellige manier in beweging te zijn.”

De tuin met tien beweegtoestellen is gerealiseerd in samenwerking met Olga Commandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Beweging. De tuin is vrij toegankelijk voor iedereen. Beweegtuin, De Vlasborch, Vlasmeerstestraat 99, Vught.

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij