Help mee!

RAAK Stimuleringsprijs heeft impact

De belangrijkste conclusie uit deze scriptie van de studente Museum Studies is:

De RAAK Stimuleringsprijs heeft gezorgd voor meer toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking in de Nederlandse museumwereld. Door de prijs kwam het thema onder de aandacht, musea werden zich bewust van hun maatschappelijke rol en zetten zich in voor bezoekers voor wie het niet vanzelfsprekend is om naar een museum te gaan. 

Vijf jaar RAAK Stimuleringsprijs, vijf jaar lang de bezoeker met een visuele beperking op de kaart zetten. Het doel is bereikt. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de RAAK Stimuleringsprijs impact heeft gehad op de Nederlandse museumwereld en sporen heeft nagelaten die nooit meer zijn uit te wissen. Een museum waar iedereen zich welkom voelt is iets om naar te streven.

De hele conclusie van de scriptie kunt u hieronder lezen:

 De RAAK Stimuleringsprijs is een prijs met een doel, met ambitie, veel kwaliteiten en een blik op de horizon. De komst van de prijs heeft de Nederlandse museumwereld veel gebracht. In deze scriptie werd naar een antwoord gezocht op de vraag: in hoeverre heeft de RAAK Stimuleringsprijs bijgedragen aan het veranderen van de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden in Nederlandse musea?

De RAAK Stimuleringsprijs is een publieksprijs. Het publiek speelt een grote rol in de beslissing welk museum de winnaar is. Voorafgaand aan de publieke stemronde wordt een selectie gemaakt door een commissie van ervaringsdeskundigen. Deze selectie zorgt voor het behoud van de kwaliteit van de plannen. Zoals een aantal winnende musea stellen zorgt een publieksprijs er niet voor dat het beste plan wint. Het kan zijn dat een museum een grote achterban heeft of veel mensen op de been weet te krijgen om meer stemmen te werven. Maar is dit verkeerd? De RAAK Stimuleringsprijs is een publieksprijs met als doel om aandacht te generen voor mensen met een visuele beperking. Door het publieke aspect toe te voegen aan de prijs komt het onderwerp onder de aandacht. Hoeveel aandacht een prijs kan genereren was duidelijk te zien bij het Markiezenhof. Ondanks dat zij de prijs niet wonnen kregen zij de financiering rond omdat het museum alles uit de kast had gehaald en zich in de kijker had gespeeld. Op die manier kwam het publieksprogramma voor blinden en slechtzienden alsnog tot stand. Het kan inderdaad zijn dat de winnaar van de eerste prijs niet het beste plan heeft maar dit museum heeft wel veel mensen bereikt en hen attent gemaakt op de visueel beperkte museumbezoeker. Deze bezoeker werd lange tijd niet gezien als belangrijk maar gelukkig is hier, mede door de RAAK Stimuleringsprijs, verandering in gekomen.

Een fijne bijkomstigheid van de RAAK Stimuleringsprijs is dat musea onderling ook met elkaar in contact kwamen. Dit vergrootte het netwerk van de musea, maar nog belangrijker, ze inspireerden elkaar. In een aantal van de winnende plannen is samenwerking tussen verschillende musea en culturele instituten belangrijk. Door kennis te delen en krachten te bundelen zal de museumwereld sneller toegankelijk worden voor mensen met een visuele beperking.

Een belangrijke ontwikkeling van de RAAK Stimuleringsprijs is dat de beeldvorming van de winnende musea naar buiten toe veranderd is. De winnende musea staan bekend als een museum dat zich bezighoudt met diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Zo draagt het winnen van de RAAK Stimuleringsprijs bij aan het uitstralen van een inclusief en innovatief imago. Het hebben van een inclusief imago is voor musea voor de toekomst essentieel om hun maatschappelijke rol in de samenleving te behouden. Toegankelijkheid, diversiteit en inclusie zijn aspecten die hoog op de agenda staan, zowel in de museale wereld als daarbuiten.

Het positieve imago dat het winnen van de RAAK Stimuleringsprijs met zich meebrengt heeft ook financiële gevolgen voor de musea. Bij het aanvragen en werven van fondsen zorgt het vermelden van het winnen van de RAAK Stimuleringsprijs voor een positief effect. Tegenwoordig wordt door fondsen gelet op de mate van inclusiviteit, diversiteit en toegankelijkheid in de aanvragen waardoor het winnen van de RAAK Stimuleringsprijs deuren opent.

Dat de RAAK Stimuleringsprijs inderdaad stimulerend werkt is duidelijk te zien aan de nieuwe publieksprogramma’s die musea opzetten na het winnen van de prijs. Veel van de winnende musea had de smaak te pakken en begonnen met het ontwikkelen van meer inclusieve en toegankelijke plannen. Naast programma’s voor mensen met een visuele beperking werden activiteiten voor bezoekers met een auditieve beperking ontwikkeld of werd het hele museum fysiek toegankelijker gemaakt.

Uiteraard hebben niet alle musea de financiële middelen om snel een nieuw inclusief plan op te zetten. Desalniettemin is bij veel van de winnende musea een zaadje geplant om aan de weg te timmeren als inclusief en toegankelijk museum.

Het is opvallend om te zien dat veel van de winnende musea niet eerder een programma voor mensen met een visuele beperking hadden. Een aantal musea hadden sporadisch een rondleiding in het museum maar nooit een vaste activiteit. Het opzetten van de RAAK Stimuleringsprijs heeft zodoende veel musea de ogen geopend en hen aan het werk gezet. Uiteraard winnen er elk jaar drie musea daadwerkelijk de prijs, maar de musea die niet wonnen maar wel mee deden aan de competitie ontwikkelden ook een plan. Het aantal participerende musea groeide elk jaar wat betekent dat naast de winnende plannen ook veel andere plannen zijn bedacht. Hierdoor is de bewustwording over mensen met een visuele beperking in het museum gegroeid. En daar was het allemaal om begonnen.

De RAAK Stimuleringsprijs heeft gezorgd voor meer toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking in de Nederlandse museumwereld. Door de prijs kwam het thema onder de aandacht, musea werden zich bewust van hun maatschappelijke rol en zetten zich in voor bezoekers voor wie het niet vanzelfsprekend is om naar een museum te gaan.

Vijf jaar RAAK Stimuleringsprijs, vijf jaar lang de bezoeker met een visuele beperking op de kaart zetten. Het doel is bereikt. De prijs blijft gehandhaafd maar in aangepaste vorm. De prijs zal door een andere organisatie worden voorgezet wat zal zorgen voor nieuwe energie en een frisse blik. Het doet goed om te realiseren dat in de toekomst meer programma’s voor mensen met een visuele beperking zullen worden opgezet. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de RAAK Stimuleringsprijs impact heeft gehad op de Nederlandse museumwereld en sporen heeft nagelaten die nooit meer zijn uit te wissen. Een museum waar iedereen zich welkom voelt is iets om naar te streven.

De Raak Stimuleringsprijs wordt gesubsidieerd door de KSBS. Wilt u de KSBS ook steunen? Klik hier om donateur te worden of een eenmalige gift te geven.

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij