Help mee!

Teken de petitie

De arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking is slechts 29%.
71% zit dus tegen hun zin thuis. Het BartimeĢus Fonds, Visio Foundation en de Oogvereniging werken samen om deze mensen een kans te geven.  Deze organisaties hebben een brief opgesteld voor de heer Vonhof, voorzitter van de ondernemersorganisatie MKB, waarin ze hem vragen een dringend beroep te doen op zijn leden om mensen met een visuele beperking een kans te geven.

Meer informatie over de petitie en hoe de petitie getekend kan worden is te vinden op wijwillenwerken.nl

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij