Help mee!

Van koepel van blindenzorg naar Oogfonds

Ad van der Waals heeft een boekje geschreven over de geschiedenis van het Nederlandse Blinden- en slechtziendenwezen van 1947 tot 2000. In de ruim 50 jaar van haar bestaan heeft de Vereniging Het Nederlandse Blinden en Slechtzienden Wezen grote betekenis gehad voor mensen met een visuele beperking.

Het fungeerde als platform van informatie-uitwisseling en voorlichting maar ook als spreekbuis en belangenbehartiger namens de hele sector. Het trad op als leverancier van diensten aan lid-instellingen en op individueel niveau aan mensen met een visuele beperking. Ook was het jarenlang de instelling die zorgde voor voorlichting over alles wat met de visuele beperking te maken had. Tenslotte ontwikkelde de koepel zich ook tot een fonds dat activiteiten financieel mogelijk maakte door het werven en beschikbaar stellen van daarvoor noodzakelijke middelen.

Het boekje in de loop van juni 2022 kosteloos te verkrijgen in braille en in audio en aan te vragen bij klantenservice@leesbutler.nl, telefoon 085 7609900 of klantenservice@cbb.nl, tel. 0341 565477.

Het boekje omvat in zwartdruk 88 pagina’s en is in deze leesvorm verkrijgbaar via bureau@advanderwaals.nl. Voor deze uitgave wordt een vergoeding gevraagd van € 9,00 inclusief verzendkosten, te voldoen na ontvangst. 

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij