Help mee!

Voelbare maquette

Het uitkijkpunt voor blinden en slechtzienden is een initiatief van de stichting ‘Sporen in het Zand’. Het bestaat uit een toegankelijke opgang naar het Kaapsduin via het rolstoelpad dat er al ligt, en een drie meter grote bronzen maquette van het eiland, aangevuld met gesproken informatie die via een QR code te beluisteren is. De combinatie van de maquette, de geluiden van het wad, van het dorp, de wind en de geuren van het omliggende gebied, moeten van ‘Tastbaar Terschelling’ een unieke eilandbeleving voor iedereen maken.

“Het plan voor de ontwikkeling van de maquette lag dus al klaar voordat wij met deze actie zijn gestart,” vertelt Aaldering. “Maar als gemeente, Staatsbosbeheer en VVV waren we het er unaniem over eens dit doel te willen steunen. Iedereen moet het ware eilandgevoel kunnen beleven.”

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij