Help mee!

Witte stok met verlichting?

Debby Marchena is aangereden door een auto die haar ondanks de witte stok niet op tijd zag. Sindsdien heeft de slechtziende Debby zich ingezet om verlichting van deze stok mogelijk te maken. Studenten en docenten van de minor Zorgtechnologie hebben aan het de ontwikkeling van de huidige prototypes bijgedragen.

De volgende stap is het daadwerkelijk produceren en beschikbaar maken van deze blindenstok. Dankzij een subsidie van Regieorgaan SIA* wordt dit mogelijk. Er is recent een subsidie toegekend waarmee Debby, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam, met hulp van experts, de volgende slag kunnen maken. Dit gebeurt onder andere door het inzichtelijk maken van de Europese markt, distributiekanalen en het business ontwerp tijdens de zogenaamde bootcampweken in Lissabon (eind augustus) en Kopenhagen (oktober). Ook is er een haalbaarheidssubsidie ‘Take-Off’ toegekend door Regieorgaan SIA voor het verder uitwerken van de vervolgstappen.

Helma Kaptein, lector Implementatie Zorgtechnologie bij Kenniscentrum Zorginnovatie, heeft deelname van studenten aan de bootcamps mogelijk gemaakt en is betrokken bij het project: “De toekenning van deze subsidie is een erkenning van het werk dat studenten in de minor Zorgtechnologie hebben uitgevoerd. We zijn vereerd met de mogelijkheid om hier met Debby en met studenten van onze hogeschool aan te mogen werken.”

Debby Marchena: “Eendracht maakt macht, en leidt in ons geval onvermijdelijk tot de introductie van de Lightupcane in het algemene straatbeeld. Dit zal de verkeersveiligheid en vrijheid van blinden en slechtzienden wereldwijd aanzienlijk verbeteren”

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij