Help mee!
Projecten in andere landen

Eye for Zambia

Dankzij de bijdrage van de KSBS kon een operatiemicroscoop en benodigde apparatuur voor de oogkliniek aangeschaft worden. De apparatuur heeft ervoor gezorgd dat patiënten op een hygiënische en veilige manier geopereerd kunnen worden aan staar en andere oogaandoeningen. De autoclaaf steriliseert instrumenten die gebruikt worden bij de operatie, de operatiemicroscoop zorgt voor een goed beeld van het operatieveld, de metalen kasten zorgen voor een geordende operatiekamer en voorkomen stof op de instrumenten. De airco zorgt voor een werkbaar operatieklimaat voor patiënt en oogchirurg. 

Deze website is drempelvrij