Help mee!
Projecten in andere landen

Opleiding en hulpmiddelen in Tanzania

Afgelopen jaren is in Tanzania het Kilimanjaro Centre for Community Ophtalmology, gelinkt aan het ziekenhuis van Moshi, toegerust voor opsporen en onderzoeken van blinden en slechtzienden. Indien nodig worden zij voorzien van optische hulpmiddelen en leerhulpmiddelen zoals speciale voelbare rekenborden. Visio International heeft in deze regio afgelopen jaar 12 trainingen gegeven over slechtziendheid, onder andere aan leerkrachten van basisscholen, middelbare scholen en speciale scholen, aan regionale coƶrdinatoren van special onderwijs en studenten van de lerarenopleiding. Ook zijn hulpmiddelen, zoals loepen, brillen en medicijnen voor de ogen beschikbaar gesteld. De KSBS heeft dit mogelijk gemaakt door financiƫle ondersteuning. Dit project is opgezet en uitgevoerd door Visio International.

Deze website is drempelvrij