Help mee!
Projecten in andere landen

Training leerkrachten in de Filipijnen

Leerkrachten in de Filipijnen hebben behoefte aan kennis en expertise over hoe ze de blinde en slechtziende kinderen kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Dat hebben de kinderen immers nodig om later voor zichzelf te kunnen zorgen. Die expertise ontbreekt tot nu toe op de Filipijnen. Lokale organisaties hebben daarom aan Visio gevraagd alle speciale en reguliere leerkrachten te trainen in onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Tot nu toe zijn 40 leerkrachten getraind op het gebied van aangepast onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en wiskunde. Daardoor kunnen de kinderen met een visuele beperking zich beter ontwikkelen en hebben zij meer kans om voor zichzelf te kunnen zorgen in hun latere leven. De KSBS heeft deze training van leerkrachten financieel ondersteund. Dit project is opgezet en uitgevoerd door Visio International.

Deze website is drempelvrij