Ooginstrumenten voor ontwikkelingslanden
Help mee!
Projecten in andere landen

Varkenshouderij Burundi

Wat is het doel van de stichting Fasha?
Begin 2021 heb ik samen met twee landgenoten, Trinitas van den Bosch-Irakoze en Lourdès Musafi, de stichting Fasha opgericht. De projecten die wij financieren richten zich op het in hun kracht zetten van kansarme mensen in Burundi, en het verbeteren van hun leefomstandigheden. Vooralsnog richten we ons op ons geboorteland, maar mogelijk kijken we in de toekomst ook wat breder.

Hoe ontstaan jullie projecten?
We hebben natuurlijk onze contacten in Burundi. Vaak horen we van de mensen zelf, of van partnerorganisaties, waar behoefte aan is. Daar proberen we vervolgens sponsors voor te vinden. De projecten zijn gericht op kwetsbare groepen in Burundi. In dit geval helpen we specifiek slechtzienden en blinden.

Hoe zijn de leefomstandigheden van blinden en slechtzienden in Burundi?
Die kun je gerust slecht noemen. Vanuit de overheid krijgen ze eigenlijk geen hulp. Om te kunnen overleven, zijn ze aangewezen op familie en hulporganisaties. Via dit project proberen we die afhankelijkheid een stuk te verminderen.

Wat houdt dit project in?
We hebben in het dorp Nyaruntana in het noorden van Burundi een varkenshouderij opgezet, waar blinden en slechtzienden een deel van hun inkomen uit kunnen halen. Toen ik begin maart in het dorp was, was het project in volle gang. Inmiddels is de varkenshouderij klaar. Het gaat trouwens niet alleen om het maken van een verblijf voor de varkens. Er is ook land nodig om het voer voor deze dieren, zoete aardappels en maïs, te verbouwen. Verder houdt een veearts de gezondheid van de varkens nauwlettend in de gaten.

Is er voldoende vraag naar vlees?
Oh, zeker. Je kunt nu in het dorp nergens vlees krijgen. Daarvoor moet je naar Ngozi lopen, de dichtstbijzijnde stad. Dat is toch zes kilometer, heen en terug. Nu het varkensverblijf klaar is, kopen we in eerste instantie tien varkens. Daar gaan we mee fokken. Uiteindelijk willen we op termijn zo’n tweehonderd varkens gaan houden.

Hoeveel blinden en slechtzienden zijn bij dit project betrokken?
In totaal kunnen dertig blinden en slechtzienden, te weten twaalf vrouwen en achttien mannen, hier op termijn een inkomen uit halen, en daarmee meer onafhankelijkheid bemachtigen

Deze website is drempelvrij