Help mee!
Projecten in andere landen

Vroegbegeleiding in Argentinië

Tien jaar geleden waren blinde en slechtziende kinderen in Argentinië gedoemd tot een bestaan in de marge. In 2013 begonnen enthousiaste vrijwilligers met begeleiding van kinderen met een visuele beperking. Inmiddels is de Asociación Santafesina Nueva Cultura een door de overheid erkend centrum voor revalidatie, dagactiviteiten en vroegbegeleiding. Dat gebeurde met financiële hulp van de KSBS. Jaarlijks worden nu tientallen workshops voor ouders gegeven, honderden kinderen onderzocht en bijna vijfhonderd professionals getraind. En er is een netwerk voor vroegbegeleiding opgezet in Noord-Argentinië en Paraguay. Blinde en slechtziende kinderen hebben nu ook kans zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Dit project is opgezet en uitgevoerd door Visio International.

Slechtziende peuter speelt met glimmend goudkleurig papier.


Deze website is drempelvrij