Help mee!
Revalidatie en onderwijs

Tastbaar leren rekenen

De Rekenkoffer ligt open en het materiaal zoals kralen, blokjes, stokjes en rond is zichtbaar.

Als je niets kunt zien is het moeilijk begrip van afstand en ordening te ontwikkelen. Toch heb je dat later in werksituaties nodig. De Visioschool in Rotterdam heeft een rekenkoffer met tastbare materialen ontwikkeld om beter getalbegrip en meetkundig inzicht te ontwikkelen bij blinde kinderen in de basisschoolleeftijd. De koffer geeft een goed voorbeeld van materialen die je bij blinde en zeer slechtziende kinderen kunt gebruiken zodat latere rekenproblemen voorkomen kunnen worden. Ook op kinderdagcentra worden onderdelen gebruikt voor blinde kinderen. De rekenkoffer is gemaakt door cliƫnten met een visuele beperking van de dagbesteding op De Blauwe Kamer in Breda en leerlingen van de Visioschool in Rotterdam. Kijk ook op de website van Visio.

Deze website is drempelvrij