Help mee!
Wetenschappelijk onderzoek

Leerstoel Perceptie- en Actieproblemen

Revalidatie heeft te maken met leren, waarnemen en bewegen. Werkwijzen en trainingen voor blinde en slechtziende mensen moeten effect hebben in de praktijk, anders hebben ze geen zin. Door wetenschappelijk onderzoek kan bewezen worden dat een manier van werken ook echt resultaat afwerpt voor clienten. En ook als blijkt dat het niet werkt of dat het beter kan, komt dat revalidatie en onderwijs ten goede. Daarom ondersteunt de KSBS de leerstoel Perceptie- en Actieproblemen van prof.dr. Bert Steenbergen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Professor Bert Steenbergen in toga en baret tijdens de aanvaarding van zijn leerstoel

Andere projecten voor wetenschappelijk onderzoek

Deze website is drempelvrij