Help mee!

Revalidatie en onderwijs

Met speciaal onderwijs en revalidatie worden blinden en slechtzienden beter toegerust mee te doen in de maatschappij. De KSBS ondersteunt de ontwikkeling van betere methodes en trainingen

In Zuid Limburg wordt op dit moment een blindentuin aangelegd. Een ervaringstuin waar door middel van ruiken, voelen, proeven en horen de tuin in al zijn facetten beleefd kan worden. De KSBS steunt dit unieke initiatief.

Leren rekenen wordt een stuk gemakkelijker voor blinde leerlingen als de getallen tastbaar worden. Met de materialen uit de Rekenkoffer van Visio is dat gelukt. De ontwikkelinge werd gefinancierd door de KSBS.

Je zelfstandig bewegen in de omgeving dankzij weerkaatsing van geluid. Steeds meer blinde mensen maken er gebruik van. KSBS ondersteunde de verdere ontwikkeling van de methode.

Betere begeleiding en aangepaste woonomgeving voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Dankzij de methodiek 'Kijk, zo kan het ook' mede gefinacierd door de KSBS.

Deze website is drempelvrij