Help mee!

De nieuwe editie van De Stem van Grave valt in deze decembermaand in de bus. In deze editie leest u onder andere hoe met geluid wiskundige tabellen inzichtelijk gemaakt kunnen worden via de methode SenseMath. Een methode met een duidelijke meerwaarde voor slechtziende en blinde leerlingen. Verder een bijzonder verhaal over een bijzondere man. Lees meer

In het kader van de tentoonstelling Naar het Rijk der Fabelen organiseert het Nijmeegs Museum De Bastei op 14 december een rondleiding voor blinde en slechtziende bezoekers. De multi-zintuigelijke tentoonstelling is een vrolijke beestenparade waar je feiten en fabels ontdekt over bekende dieren uit de regio. Lees meer

Tijdens de tentoonstelling van zandsculpturen in Garderen worden op 15 en 15 december speciale ‘blinden en slechtzienden dagen’ georganiseerd. Bij wijze van uitzondering mogen de zandbeelden dan aangeraakt worden. Lees meer

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) werft sinds 1887 fondsen om blinde en slechtziende mensen betere kansen te bieden in het leven.
Deze website is drempelvrij