Help mee!

De gemeente Hengelo heeft speciale bordjes laten maken bij kunstwerken. Hierop staat in braille de naam van het object en een voelbare QR-code. Als de code met een smartphone gescand wordt, krijg je een stem te horen, die een beschrijving van het kunstwerk geeft.

Op 15 oktober vindt voor de 50e keer de Dag van de Witte Stok plaats. Hoe belangrijk het is dat hier extra aandacht voor is, blijkt uit de resultaten van een onlangs gehouden onderzoek. De helft van de jongeren herkent het gebaar van de geheven stok niet.

Museum Martena ontving de meeste stemmen van het publiek voor hun Aaitour. Dit is een rondgang op eigen gelegenheid, of met een persoonlijke gids, door het museum met een audiotour bij 30 objecten.

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) werft sinds 1887 fondsen om blinde en slechtziende mensen betere kansen te bieden in het leven.
Deze website is drempelvrij